“อมตะ” ร่วมให้กำลังเจ้าหน้าที่

นายสานิด แขกสะอาด ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด่านคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขี้หนอน และหน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี