“พม.ช่วยคนไร้บ้านให้หายหนาว”

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายให้ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจรถไฟ เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟหัวลำโพง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย และประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่อาศัยอยู่ในที่สาธารณะ 

บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง MRT หัวลำโพง และคลองผดุงกรุงเกษม เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นขึ้น และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการ พบกลุ่มเป้าหมาย สมัครใจเข้ารับบริการบ้านมิตรไมตรี จำนวน 4 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 1 ราย โดยได้ดำเนินการเข้ารับการคุ้มครองที่จุดคัดกรองศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคผ้าห่ม จำนวน 50 ผืน เสื้อยืด และถุงเท้า ให้กับผู้ใช้บริการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อน และคลายความหนาว แก่ผู้ประสบปัญหา ต่อไป