เภสัชอภัยภูเบศร รุกให้ความรู้สมุนไพรประชาชนการันตีด้วยงานวิจัยทดแทนยานอก สร้างรายได้สนองนโยบายประเทศไทย 4.0  

รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นับเป็นเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีการนำยาจากสมุนไพรมาใช้ในระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ปี ..2529 โดยการพัฒนายาจากสมุนไพรนั้นได้มาจากการผสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน เข้ากับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลิตด้วยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมที่เหมาะสม ทำให้ได้ยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยมี ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม และรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนายาจากสมุนไพรของ รพ. และเติบโตเป็นสมุนไพรอภัยภูเบศรคุณภาพระดับสากลคนไทยรู้จักกันในปัจจุบัน

   

จากการพัฒนายาสมุนไพรมากว่า 30 ปี ของอภัยภูเบศร ทำให้บทบาทของเภสัชกรได้รับการยอมรับ  ในฐานะที่ทำให้ภูมิปัญญาไทยได้กลับมารับใช้สังคมไทยอีกครั้ง ช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรอีกด้วย ที่ผ่านมาทีมเภสัชกรของโรงพยาบาลได้ทำงานร่วมกับแพทย์ และพยาบาลในการศึกษาวิจัยสมุนไพร รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาจากสมุนไพรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในสัปดาห์เภสัชกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นี้ 

ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรที่สมเหตุสมผล เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากผลข้างเคียงการใช้ยา โดยเน้นที่กลุ่มยาสำหรับดูแลกระดูกและข้อ มีพระเอกสำคัญคือ กระดูกไก่ดำหรือขาไก่ดำ สมุนไพรพื้นบ้านที่ชาวบ้านใช้ลดการอักเสบ ฟกช้ำมายาวนาน ปัจจุบันมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ พบว่าลดอักเสบได้ดีมาก ทางโรงพยาบาลได้นำมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ง่ายคือเป็นสเปรย์ฉีดพ่นบรรเทาอาการปวดอักเสบ ซึ่งได้มีการติดตามผลการใช้ในผู้ป่วยหลายร้อยราย จากการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ทำให้แพทย์ในโรงพยาบาลต่างให้การยอมรับและใช้ยาสมุนไพรนี้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน โดยทีมเภสัชกรได้ทำความร่วมมือกับแพทย์เพื่อทำวิจัยประสิทธิภาพในการลดการอักเสบและตอกย้ำในความปลอดภัยของภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

ภญ.ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  ได้กล่าวถึงงานสัปดาห์เภสัชกรรมว่า สภาเภสัชกรรมมีนโยบายพัฒนาเภสัชกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ในปีนี้เรามีการอบรมประชาชนให้สามารถทำสเปรย์กระดูกไก่ดำใช้เองได้ที่บ้าน ซึ่งจริงๆแล้วองค์ความรู้นี้คนในสมัยก่อนรู้และทำได้  แต่ตอนนี้ความรู้เหล่านี้หายไป พวกเราพี่น้องเภสัชกรเริ่มมาคุยกันว่า เราคงต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าสมุนไพรอะไรประชาชนทำใช้ได้เอง อะไรที่เภสัชกรควรทำ และอะไรที่แพทย์แผนไทยต้องทำ โดยแบ่งตามความเสี่ยงของการใช้สมุนไพร 

ซึ่งขณะนี้ในส่วนของสมุนไพรที่ประชาชนสามารถทำใช้ได้เองทางสภาเภสัชกรรมกำลังรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนต่อไป ในงานนอกจากสเปรย์กระดูกไก่ดำแล้ว ยังมีการสาธิตทำน้ำเพชรสังฆาต  ช่วยแก้ร้อนใน บำรุงร่างกาย บำรุงกระดูก และให้ความรู้เกี่ยวกับเพชรสังฆาต ซึ่งทางโรงพยาบาลกำลังทำการศึกษาวิจัยสมุนไพรชนิดนี้ โดยผลที่ได้เบื้องต้นสอดคล้องกับข้อบ่งชี้ของผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีการแจกต้นสมุนไพรให้ไปปลูกที่บ้าน และการให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรและสุขภาพอีกด้วย”  

ประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรมที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-15.00 . หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 037-211289 และ 037211088 ต่อ 2133,2149 ในวันและเวลาราชการ(08.30–16.30.) หรือ www.abhaiherb.com และ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศร