“สำนักการสังคีต” จัดละครชาตรี “สังข์ทอง”

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมเหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๔ วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ละครชาตรีเรื่องสังข์ทองตอนพระสังข์เลียบเมืองถึงนางจันท์เทวีสลักชิ้นฟัก โดยคณะจงกลโปร่งน้ำใจ

บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑