วัดธรรมปัญญารามบางม่วง รับสมัครเยาวชนชายบรรพชา เพื่อเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

เปิดโอกาสทางการศึกษา #รับสมัครเยาวชนชาย #บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร มีทุนส่งถึงระดับปริญญา) ประจำปีการศึกษา 2564 
-โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 
-เรียนจบมีทุนต่อในไทยและต่างประเทศ
-สำหรับเยาวชนสมัครบวชเรียน (รับจำนวนจำกัด) ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 เพียง 40 รูป เท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 พฤษภาคม 2564 
#สอบถามรายละเอียดได้ที่...
#ศูนย์รับสมัคร วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
โทรศัพท์ 085-177-9169, 085-303-6788