กรมควบคุมโรค แนะชาวพุทธเข้าวัดทำบุญวันมาฆฯ ยึดหลัก D-M-H-T-T

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะพุทธศาสนิกชนที่เข้าวัดทำบุญในช่วงวันมาฆบูชา ขอให้เข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T เน้นสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หากสัมผัสแล้วควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว


วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนมักเข้าวัดทำบุญ กรมควบคุมโรค ขอให้พุทธศาสนิกชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เนื่องจากในช่วงนี้ยังพบผู้ป่วยโควิด 19 ในบางพื้นที่ของประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ขอให้พุทธศาสนิกชนที่ออกนอกบ้านไปทำบุญที่วัด เคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T ได้แก่ D:Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M:Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H:Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T:Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 (เฉพาะกรณี) T:Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง 

เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น เมื่อกลับถึงบ้านแล้วต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้อยู่ร่วมบ้านกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะถ้ากลุ่มดังกล่าวได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น 


นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการสแกนไทยชนะแล้ว ยังขอให้ประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อใช้ในการติดตามไทม์ไลน์ ช่วยให้การสอบสวนควบคุมโรคและติดตาม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงหรือสิ่งของที่มีโอกาสจะสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ภายในบริเวณวัด เช่น ราวบันได ห้องน้ำสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดหรือที่จับประตู ไมโครโฟน เหรียญหรือธนบัตร เป็นต้น หากมีการสัมผัสจุดเสี่ยงหรือสิ่งของดังกล่าว ควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422