‘รมช.ประภัตร’ ชื่นชมฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดชุติกาญน์ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดในฟาร์มที่ได้มาตรฐาน  

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดชุติกาญน์ ของคุณชุติกาญจน์ เจี้อยแจ้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่จิ้งหรีดท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ว่า เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล ด้านสุขอนามัยและการแปรรูปที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าต่างประเทศ

ปัจจุบันมีสมาชิก 36 ราย เลี้ยงจิ้งหรีดในระบบโรงเรือนทั้งแบบปิดและแบบเปิดแปลงใหญ่ ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด GAP) ปัจจุบันส่งออกตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐ เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มอียู ฯลฯ รูปแบบผงโปรตีนจากจิ้งหรีด 100% นำไปทำพาสต้า ส่วนลูกค้าในประเทศจะเน้นจำหน่ายออนไลน์ทั้งปลีก-ส่ง ทั้งผงโปรตีนจากจิ้งหรีด 100% ซึ่งนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ จิ้งหรีดอบกรอบปรุงรส ข้าวเกรียบ คุกกี้ และน้ำพริก มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 1.6 ล้านบาท หรือประมาณ 19.2 ล้านบาทต่อปีซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะเน้นเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์สะดิ้งเป็นหลัก ซึ่งแต่ละเดือนแม้ผลิตได้นับสิบตัน แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะผงโปรตีนจากจิ้งหรีดซึ่งส่งออก 90% มีจำหน่ายภายในประเทศเพียง 10% เท่านั้น“จิ้งหรีดเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของต่างประเทศมาก ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อส่งออก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น และใช้น้ำน้อย อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าส่งออกสูง แต่ยังประสบกับปัญหาต้นทุนอาหารที่แพง

ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เข้ามาดูแลคิดค้นสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุน และให้มีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และจะเดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ หันมาเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้ง ในรูปแบบฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนในการเลี้ยงสัตว์ปลอดจากโรค และได้สินค้าที่ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค” นายประภัตร กล่าว