Update Newsสังคมสังคม/CSR

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดพิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวและพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล  “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการแถลงข่าว ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฟอร์จูนบอลลูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูนในการแถลงข่าว จะชี้แจงเกี่ยวกับโครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ และประกาศผลคลิปวิดีโอ การประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” เพื่อใช้ในการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก และประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อก และรณรงค์ให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกให้เด็ก โดยพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวถึง การได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล “สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี”

 

 

 

คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการโครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ และประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” และนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” กล่าวถึง การหลีกเลี่ยงสาเหตุที่นำไปสู่ความพิการ


โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้เชิญทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote เข้ารับรางวัลในวันนี้ด้วย