เปิดประมูลกระเป๋าล้อลากที่ออกแบบเฉพาะในงาน ออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54

ขอเชิญประมูลกระเป๋าล้อลากที่ออกแบบเฉพาะ ในพิธีเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 จำนวน 1 ใบ เปิดประมูลที่ 999 บาท เริ่มประมูลเวลา 18.00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม – เวลา 18.00 น. วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ใบเสร็จการประมูลลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ประมูลที่ www.facebook.com/Redcrossfundraising ประมูลในช่อง comment ครั้งละ 100 บาท 

กระเป๋าล้อลากที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะวางบนแท่นพิธีเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและทรงเยี่ยมร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 ซึ่งมีเพียง 2 ใบเท่านั้น นำไปประมูลบนกิจกรรมเวทีกลางออนกราวน์ 1 ใบ และจัดประมูลออนไลน์ 1 ใบ ให้ผู้สนใจเก็บสะสมเป็นที่ระลึก

 

โดยออกแบบด้วยสีส้มสดใส มีกราฟฟิกแผนที่โลก Key visual ของงาน และมีตัวอักษร Thai Red  Cross ออกแบบเฉพาะสำหรับงานพิธีเปิดเท่านั้น เริ่มประมูลที่ราคา 999 บาท  เริ่มประมูลได้แล้วที่ www.facebook.com/Redcrossfundraising พิมพ์ที่ช่อง comment ครั้งละ 100 บาท ประมูลได้ถึงเวลา 18.00 น. ของวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ใบเสร็จการประมูลลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ขาดโอกาสด้านการรักษาพยาบาล ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ประสบภัย ตามภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป