ช่วยคนว่างงาน! แม็คโคร ร่วมกับ กรมจัดหางาน ออกบูธ Bangkok Job Fair 2021

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน แวะเยี่ยมชมบูธ “แม็คโคร” ในงาน Bangkok Job Fair 2021 พร้อมให้ความสนใจในการเปิดรับตำแหน่งงานหลากหลายสาขา เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยงานนี้มีผู้ให้ความสนใจสมัครงานกับแม็คโครผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดอย่างต่อเนื่อง ตลอดการจัดงาน 26-27 มีนาคม ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์