พังงา พบผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 4 คน รอทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ส่วนเสี่ยงต่ำกักตัวรายงานอาการจนครบ 14 วัน พร้อมให้เข้ารับการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย 64 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายประกิจ สาระเทพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข ร่วมกันแถลงกับสื่อมวลชน ภายหลังที่ได้รับทราบว่ามีผู้ต้องราชทัณฑ์ของจังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางไปร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไดม่อนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ติดเชื้อโควิด 19 โดยแยกเป็นผู้ต้องขัง 4 คน และ ผู้คุม 1 คน รวม 5 คน โดยจังหวัดพังงาก็ได้ส่งทีมเข้าร่วมประกวดแข่งขันในวันดังกล่าวด้วยจากการประเมินสถานการณ์ในครั้งนี้ พบว่า 
1.ผู้ติดเชื้อจากจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมแรกโดยใช้เวลาอยู่ในห้องแข่งขันประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อแข่งขันเสร็จก็ได้เดินทางกลับทันที และไม่ได้เข้าร่วมในส่วนของพิธีเปิด ส่วนทีมเรือนจำพังงาและเรือนจำตะกั่วป่า เข้าทำการแข่งขันในลำดับที่ 13-14 จึงไม่ได้มีโอกาสสัมผัสในห้องที่ใช้ร่วมกิจกรรม 
2.ผู้ควบคุมห้องประชุมจะมีระบบการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายหลังที่การแข่งขันในแต่ละทีมแล้วเสร็จซึ่งในห้วงเวลาที่ผู้ติดเชื้อทำการแข่งขันนั้น ไม่มีผู้ร่วมงานจากจังหวัดพังงาเข้าร่วมในช่วงเวลาและห้องประชุมเดียวกัน 

จึงถือได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของจังหวัดพังงา ทั้งทีมเรือนจำและทีมอื่นๆ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ส่วนผู้ต้องขังจากเรือนจำตะกั่วป่าและเรือนจำจังหวัดพังงามีประวัติไปพักรวมกัน ณ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี จึงถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

จึงได้กำหนดมาตรการ ดังนี้ 
1.กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยจากเรือนจำตะกั่วป่า จำนวน 4 คน ขณะนี้กักตัวอยู่ ณ เรือนจำอำเภอตะกั่วป่าจะตรวจหาเชื้อในวันที่ 5 และวันที่ 14 ของการกักตัว จากเรือนจำจังหวัดพังงา 5 คน ขณะนี้กักตัวอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน อำเภอกาญจนดิษฐ์ ทั้งนี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำทั้งสองแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้ประสานขอรายชื่อผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและสมัครใจเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาฉีดในสัปดาห์หน้า
2.กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำที่ไปร่วมกิจกรรมจากจังหวัดพังงา ซึ่งมีรายชื่อทุกคน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT (Self Qualantine)โดยจัดส่ง GOOGLE FORM ให้ทุกคนรายงานอาการผิดปกติทุกวัน และทาง สสจ.พังงา จะรวบรวมเป็นรายวัน จนครบ 14 วัน 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารความเสี่ยง สสจ.พังงา หมายเลขโทรศัพท์ 0981313422
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ผู้เข้าประกวดแข่งขันของจังหวัดพังงาทั้ง 240 คน ถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยได้ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT (Self Qualantine) ทั้งหมดจะต้องรายงานอาการมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาทุกวัน เพื่อเฝ้าประเมินและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวว่า ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งไม่ได้มีความเสี่ยงเพราะการประกวด แต่เกิดจากการที่ไปพักรวมกันที่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี และเดินทางกลับมาขณะนี้ทำการกักตัวเฝ้าระวังอาการอยู่ในเรือนจำตะกั่วป่า จำนวน 4 คน จะทำการตรวจหาเชื้อในวันที่ 5 และวันที่ 14 ของการกักตัว ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้คุมในเรือนจำตะกั่วป่าและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพังงา จะได้ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการฉีดวัคซีนตามความสมัครใจ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของพี่น้องประชาชน

ทางด้าน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ส่วนวัคซีน 10,000 โดส จังหวัดพังงาได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 5 เมษายน 2564 นี้ เป็นวันแรก วัคซีน 60 เปอร์เซ็นต์ จะกระจายไปยังทุกอำเภอซึ่งจะเป็นบุคคลในภาคการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม มัคคุเทศก์ ผู้ขับรถรับส่ง ฯลฯ ที่ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพบเจอผู้คนในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุข อสม. บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่อุทยาน และอื่นๆ ครอบคลุมประชาชน 5 พันคน โดยจังหวัดพังงามีแผนการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่งจะได้ทยอยฉีดตามวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละล็อต และให้ความสำคัญตามการจัดระดับความเสี่ยงทั้ง 7 โรค ต่อไป


ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา