การบินไทยร่วมต้อนรับเที่ยวบินตรงจากแฟรงก์เฟิร์ตสู่ภูเก็ต เที่ยวบินแรกเข้าไทย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเจษฎา จันเทรมะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายวิชญ์ กิจจาทร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ยุโรป บริษัท การบินไทยฯ นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางสาวนันธิดา อติเศรษฐ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดต่างประเทศ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายจีรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว และต้อนรับเที่ยวบินที่ ทีจี 921 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-ภูเก็ต เที่ยวบินแรก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนายเจษฎา จันเทรมะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท การบินไทยฯ ทำการบินเที่ยวบินตรงจาก แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี มายังภูเก็ตในครั้งนี้เป็นเที่ยวบินแรก หลังจากที่หยุด
ทำการบินในเส้นทางบินนี้เป็นระยะเวลากว่า 1 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบริษัทฯ จะทำการบินเส้นทางดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 การจัดเที่ยวบินในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทดลองตลาด ก่อนที่บริษัทฯ จะเปิดทำการบินตามปกติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินสถานการณ์ 

คาดว่าในไตรมาส 4 ชาวต่างชาติจะมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น อีกทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่ต้องการเดินทางมาพักผ่อน หลังจากที่มีการเปิดประเทศและได้รับวัคซีนมากขึ้น ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมต่อนโยบายของภาครัฐในการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้ว โดยไม่ต้องกักตัวในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้