ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชวนส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เชิญชวนเสนอชื่อ/ผลงานสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 (Moral Media Awards 2020) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องหรือสื่อสารถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม 9 ประเภท เพื่อประกาศยกย่องให้รางวัลบุคคล หน่วยงานที่ผลิต และนำแง่มุมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมที่ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกและเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างกว้างขวาง 


รายละเอียดการประกวดสื่อทั้ง 9 ประเภท : https://bit.ly/3cQsU27