ผู้ว่าการรถไฟฯ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ ก่อนแจกจ่ายให้ประชาชนช่วงสงกรานต์

ผู้ว่าการรถไฟฯ มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้รองผู้ว่าการรถไฟฯ และประธานสหภาพฯพร้อมเป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด เพื่อแจกจ่ายให้แก่พนักงานรถไฟ และประชาชนผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ส่งผ่านความห่วงใยถึงผู้โดยสารรถไฟ โดยมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับรองผู้ว่าการรถไฟฯ และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้โดยสาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างการรถไฟฯ ทุกคนในสังกัด ได้ใช้ในการดูแลความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง และปฏิบัติหน้าที่ 

นอกจากนี้ นายนิรุฒยังได้เป็นตัวแทนการรถไฟฯ รับมอบหน้ากากอนามัยซีพีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 ชิ้นจากนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พนักงานรถไฟ ลูกจ้าง และผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการเดินทางด้วย


ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้จัดมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2564 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก หลังรัฐบาลได้มีการผ่อนปรนการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงได้ประกาศให้มีวันหยุดยาวตลอดเทศกาลตั้งแต่ 10-15 เมษายน รวม 6 วัน 

โดยการรถไฟฯ ได้พ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ และมีการเพิ่มให้บริการขบวนรถพิเศษ ประเภทรถนอนปรับอากาศ และรถนั่งชั้น 3 ไป - กลับ อีก 16 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9 - 14 เมษายน 2564 (เที่ยวไป 8 ขบวน) และวันที่ 10 และ 15 เมษายน 2564 (เที่ยวกลับ 8 ขบวน) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้สูงสุดถึง 100,000 คนต่อวัน 


นายนิรุฒกล่าวเพิ่มว่า การรถไฟฯ ยังได้จัดมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มเติม โดยจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อทำหน้าที่ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแล
การเดินทางของผู้โดยสาร การสั่งการแก้ไขเหตุอันตราย และรวบรวมสถิติข้อมูลการเดินทาง ขณะเดียวกันยังได้มีการเฝ้าระวังและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำ
สถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ตลอดจนการห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ โดยมีการประสานขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการตำรวจรถไฟ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราอีกทางหนึ่งด้วย 


การรถไฟฯ ยังคงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน /นั่ง ให้ชัดเจนทั้งภายในสถานีและขบวนรถ 

โดยให้เว้นที่นั่งในลักษณะที่เว้นที่เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั่งติดกัน ยกเว้นผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน รวมทั้งยังให้มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่
ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทน 

โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ของขบวนรถที่ให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/129946050353608/posts/4472840652730771/?d=n