เจ๋ง !! MEA จัดแขนกลอัตโนมัติสรงน้ำพระตามแนววิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย COVID-19

วันนี้ (7 เมษายน 2564) คณะกรรมการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร MEA ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ตามแนววิถีใหม่ สงกรานต์ปลอดภัย COVID-19 กับนวัตกรรมสุดไฮเทค Automated Robotic Arm โดยการนำแขนกลอัตโนมัติมาใช้ในกิจกรรมสรงนํ้าพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ที่ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย และ MEA ที่ทำการเพลินจิต เพื่อลดการสัมผัสกันใกล้ชิดโดยตรง ส่งเสริมขนบธรรมเนียมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย 

 

  

อย่างไรก็ตาม MEA ห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงมีอยู่จึงแนะนำควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ควรงดการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง หากจัดกิจกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณีต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและมาตรการป้องกัน ศบค. อย่างเคร่งครัดด้วยการยึดหลัก D-M-H-T-T 

โดย เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน และเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้หมดไปในประเทศไทย ผู้สนใจร่วมสรงน้ำพระรูปแบบวิถีใหม่ โดยยึดหลักมาตราการ D-M-H-T-T ได้ที่ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย และที่ทำการเพลินจิต

#พลังงานเพื่อชีวิตเมืองมหานคร 
Energy for city life, Energize smart living

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4518196908207411/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5846

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=82142