ซื้อประกัน MBK LIFE IPA ผ่านแอพฯ MBK ลดทันที! 15% 

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า MBK Application เมื่อซื้อแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล MBK LIFE IPA รับส่วนลดทันที 15%ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (แบบ อบ.1) รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุสาธารณะ รวมถึงให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ และภัยการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 675 บาทต่อปี ทุนประกันสูงสุด 10 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2564

ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2111 0055 ใน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. Line : @mbklife  หรือ E-mail : contactcenter@mbklife.co.th