สัตหีบร่วมกับทหารเรือ ลงพื้นที่ตรวจโรงแรม รีสอร์ท พบรายแห่งไม่มีใบอนุญาต

อำเภอสัตหีบ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าตรวจใบอนุญาตโรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่ ช่องแสมสาร พบรายแห่งไม่มีใบอนุญาต ก่อนตักเตือน พร้อมให้ไปดำเนินการให้เรียบร้อยครั้งหน้า จับดำเนินคดีตามกฎหมาย

   

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.60 นายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ ได้สั่งการให้นายนิเวศน์ พึ่งกุศล ปลัดอำเภอสัตหีบ นายอภิวัฒน์ สาลีวัน ปลัดอำเภอสัตหีบฝ่ายความมั่งคง อำเภอสัตหีบ ร่วมกันสนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร้อย รส.ฐานทัพเรือสัตหีบ กองพันสารวัตรทหารเรือที่2 ฐานทัพเรือสัตหีบ ออกตรวจตรากวดขันโรงแรม รีสอร์ท เถื่อน ในวันนี้เป็นเขตพื้นที่ ในตำบลช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามนโยบายของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ดำเนินการกวดขันโรงแรม รีสอร์ท ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในทุกท้องที่ทั่วประเทศ 
 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้แจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ ไม่มีใบอนุญาต ให้รีบไปดำเนินการให้ถูกต้อง ถ้าครั้งหน้ามาตรวจแล้วไม่สามารถแสดงได้จะถูกดำเนินคดี ในข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พร้อมกับฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทุกแห่งให้ทราบว่า การประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนายทะเบียนโรงแรม คือผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
 

จากนี้ไป ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผิดกฎหมายทุกแห่ง เร่งมาดำเนินการขอใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรมให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 โดยสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต ณ ที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่โรงแรมนั้นตั้งอยู่ โดยหลังจากนี้ ฝ่ายปกครองจะเร่งดำเนินการกวดขันจับกุมดำเนินคดี กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ต่อไป


   

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323