กรมการท่องเที่ยว ปรับโฉมโฮมสเตย์ไทย สร้างองค์ความรู้ “บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์” ผ่านการอบรมออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนโฮมสเตย์ผ่าน “บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์” ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีชุมชนที่เข้าร่วมอบรมกว่า ๓๕ ชุมชน

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนโฮมสเตย์ที่ได้การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้มีจุดขาย สร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความน่าสนใจมากขึ้น ผ่านการออกแบบตกแต่งบ้านพักโฮมสเตย์ให้มีการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคตต่อไป

 

  

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังแนวทางการตกแต่งบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่า จากคุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Supergreen Studio การนำเสนออัตลักษณ์ให้มีความน่าอยู่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากคุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งบริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด รวมถึงแนวทางการให้บริการที่สร้างความแตกต่างในชุมชนโฮมสเตย์ จากคุณอุษณีย์ มุตตาหารัช ผู้บริหารบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ เมื่อการอบรมแล้วเสร็จ กรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการคัดเลือก ๔ ชุมชนโฮมสเตย์ เพื่อดำเนินการออกแบบและตกแต่งให้เป็นชุมชนโฮมสเตย์ต้นแบบอีกด้วย

#บ้านสวยด้วยอัตลักษณ์ #มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย#homestaystandardthailand #กรมการท่องเที่ยว