กระทรวงท่องเที่ยวฯ โดยททท. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องโควิด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19และความต้องการสำหรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด covid 19 (รอบที่3)

http://www.thailandsha.com/survey