ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาฯ เปิดทำแบบสำรวจ ปัญหาความเครียดคนไทยช่วงโควิด

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งต้องการสำรวจเรื่อง ปัญหาความเครียดของคนไทยในช่วงการระบาดของโควิด รบกวนตอบแบบสอบถามที่ลิงค์นี้ bit.ly/cohfitthailand2

ใช้เวลาตอบประมาณ 20 นาที คำตอบของทุกท่านจะทำให้เห็นภาพรวมของปัญหา เพื่อนำไปหาแนวทางป้องกันและฟื้นฟูเมื่อสถานการณ์โควิดสงบลง