กลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครองแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี 

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง และศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจ้นด์ส บาย เอ็มบีเค (ที่ 2 จากซ้าย) มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากข้าวมาบุญครอง ให้นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี (ที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกในการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางกะดีต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 5 โดยมีนางปรียานุช นันทโชติ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน (ที่ 1 จากซ้าย) และนายอภิมงคล กิจวัตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน กลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรับรอง เทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้