Update Newsสังคม

ฐานทัพเรือจัดประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องสัตหีบ

วันที่ 30 มิ.ย.60 พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสัตหีบ “อวดภาพเก่า เล่าเรื่องสัตหีบ” ณ สวนกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการ ตลอดจนผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด ร่วมให้การต้อนรับ 


   

พลเรือโท นพดล สุภากร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกคน สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกภาพที่มีคุณค่าและมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของอำเภอสัตหีบ ที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปจัดนิทรรศการหรือเป็นส่วนหนึ่งนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ มีผู้ส่งภาพเข้าประกวด จำนวน 60ภาพ 

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินแล้ว ภาพชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ภาพ วิถีชาวสัตหีบ ผู้ส่งภาพ คุณไพลิน ก้องสมุทร ภาพชนะเลิศที่ 2 ได้แก่ภาพ พิธีสวนสนามหน้าตลาดกองโยธา ผู้ส่งภาพ นางสาวกัลยา ราคะโน ภาพชนะเลิศที่ 3 ได้แก่ภาพ สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเททองพระประธานสัตหีบ ผู้ส่งภาพ ร้านถ่ายรูปวิจิตรศิลป์ นอกจากนี้ยังมอบรางวัลชมเชยให้กับผู้ส่งภาพเข้าประกวดอีกจำนวน 9รางวัล 
       อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323