Update Newsสังคมสังคม/CSR

แสดงความยินดี บี-ควิก (B-Quik) เปิดศูนย์บริการรถยนต์สาขาใหม่

นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ศัพทเสน (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นางสาวจรูญรัตน์ สาลี (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี กับ นายวิศิษฏ์ แสงอุไรวรรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์ บี-ควิก (B-Quik) สาขา เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เนื่องในโอกาส บี-ควิก (B-Quik) เปิดศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรแห่งใหม่ในพื้นที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ เมื่อเร็ว ๆ นี้