ททท.-อตก. ร่วมจัดงานมหกรรม “Fruits Fin Food สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมจัดงานมหกรรม “Fruits Fin Food สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก” ในระหว่างวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน-วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะรวบรวมอาหารแปรรูปจากผลไม้และของดีของภาคตะวันออกมาไว้ที่งานนี้ ในรูปแบบรถฟู้ดทรัค

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ณ ตลาด อตก. นางสุจติรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ร่วมกันเปิดงานมหกรรมFruits Fin Food สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก” ณ ตลาด อตก.

   

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีความสนใจเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เพราะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนการเกษตรและวัฒนธรรม ของคนในพื้นที่ในภาคตะวันออกแล้ว   ยังได้ลิ้มลองความอร่อยของผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง และยังเป็นการสร้างโอกาสและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทยหลายแห่ง ที่มีศักยภาพสูง  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยวที่มีสีสันแห่งภาคตะวันออก เช่น กิจกรรม ชิม ช้อป แชร์ อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ได้ทั้ง ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก อย่างมีความสุข ได้ในงานเดียวอีกด้วย  และในช่วงสุดท้ายของฤดูผลไม้ของภาคตะวันออก เป็น ช่วงที่เหมาะสำหรับการจัดมหกรรมอาหารและผลไม้ ที่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดในภาคตะวันออก เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน Fruits Fin Food สีสันอาหารและผลไม้ภาคตะวันออก” ถือเป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ก็คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่จัดงานมหกรรมนี้ขึ้นมา โดยจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน-วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้รวบรวมอาหารแปรรูปจากผลไม้และของดีของภาคตะวันออกมาไว้ที่งานนี้ ในรูปแบบรถฟู้ดทรัค เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกชิมและซื้อหากลับบ้าน พร้อมชมการแสดงมากมายจาก ดารา-ศิลปิน ที่จะมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกของประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ในราคาถูกเพียง 99 บาทต่อท่าน (จำนวนวันละ100ท่าน)

โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือการกระตุ้นให้คนไปท่องเที่ยวภาคตะวันออก ในช่วงสุดท้ายของฤดูกาลผลไม้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีการสำรวจครอบครัวที่จะไปท่องเที่ยวนั้น จะใช้เงินในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ครอบครัว และจะมีเงินสะพัดในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 297,000,000 ล้านบาท และเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าขายในตลาด อตก. อีกทางหนึ่งด้วย