ALLY REIT สุดแกร่ง อัตราเช่าพื้นที่หนุนกำไรไตรมาสแรก 141.39 ล้านบาท

กองทรัสต์อัลไล (ALLY) โชว์ผลงานไตรมาสแรก ทำกำไรจากการลงทุนสุทธิ 141.39 ล้านบาท รายได้ 331.03 ล้านบาท จากอัตราเช่าพื้นที่ช่วยหนุน ชี้ธุรกิจศูนย์การค้าที่แข็งแรงที่สุดในตลาด โตเหนือคู่แข่ง เตรียมจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหน่วย วันที่ 11 มิถุนายน 2564นี้

นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (ในเครือ เคอี กรุ๊ป) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลไล (ALLY) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 กองทรัสต์มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 141.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% และมีรายได้ 331.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% จากไตรมาส 4 ปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เรียกว่า ดีเกินคาดหมาย ส่วนหนึ่งเพราะการขยายพอร์ทลงทุนในโครงการใหม่ๆ รวมทั้งเป็นธุรกิจศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ประชากรเยอะ และมีกำลังซื้อสูง แม้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 และระลอก 3 ยังพบว่า มีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มีความปลอดภัยสูงกว่า และร้านค้าส่วนใหญ่ขายสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน สะท้อนถึงรายได้ทั้งกลุ่มลดลงเพียงแค่ 5% จากปี 63 เมื่อเทียบกับศูนย์การค้าทั่วไปที่ลดลง 30-40% และกำไรลดลง 5% เมื่อเทียบกับศูนย์การค้าทั่วไปที่ลดลง 40-50% และจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ (ทราฟฟิก) ยังอยู่ที่ 80% ในช่วงเวลาปกติหากเทียบกับศูนย์การค้าทั่วไปอยู่ที่ 50-60% เป็นหนึ่งในธุรกิจศูนย์การค้าที่แข็งแรงที่สุดในตลาด ณ ปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ยังเน้นกลยุทธ์ Synergy Made Growth ดูแลรักษาผู้เช่าอย่างดี ช่วยส่งเสริมการขาย เพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน ทำให้ปัจจุบันมี Occupancy Rate ขึ้นมาถึง 94.4% มีการเพิ่มร้านค้าแบรนด์ดัง เช่น ชงเจริญ อาฟเตอร์ยำ Jett Fitness เข้ามาในพอร์ท

นอกจากนี้ กองทรัสต์ฯ ยังได้จ่ายเงินปันผลทั้งหมด 131.12 ล้านบาท 0.15 บาทต่อหน่วย สัดส่วนคิดเป็น 94.54% ของกำไรสุทธิปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และวันที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยคิดเป็นผลตอบแทน 9.16% ต่อปี โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ราคาตลาดของหลักทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ปิดที่ 6.55 บาทต่อหน่วย ถือว่าเป็นอัตราที่สูงเมือเทียบกับตลาด และมีสัดส่วนราคาตลาดต่อสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ 0.68 เท่า ซึ่งต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์

สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี ถึงแม้ว่ายังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 มองว่าผลดำเนินการจะเติบโตขึ้นกว่าปีที่แล้ว เพราะสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น มีฐานผู้เช่าที่แข็งแรง และได้ปรับกลยุทธ์โดยการเพิ่มรายได้จากช่องทางเสริมเช่น การร่วมมือกับ Delivery Platform การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และ ลดค่าใช้จ่ายผ่านการบริหารแบบรวมศูนย์ได้

ปัจจุบันทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล (กองทรัสต์ฯ) บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ประเภทศูนย์การค้าทั้งหมด 11 แห่งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเชียงใหม่ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 146,775 ตรม. และมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 12,700 ล้านบาท