Warning: session_start(): open(/opt/alt/php73/var/lib/php/session/sess_663a695f3819dbfbb1db8762f7a99880, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home2/cp399842/public_html/btripnews.net/wp-content/plugins/pe-recent-posts/pe-recent-posts.php on line 21

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php73/var/lib/php/session) in /home2/cp399842/public_html/btripnews.net/wp-content/plugins/pe-recent-posts/pe-recent-posts.php on line 21
ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็น - www.btripnews.net

ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายภาคส่วนต่างเร่งระดมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมแก่ประชาชนโดยเร็วมากที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายและลดความรุนแรงจากโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

“ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์” เป็นหนึ่งในสถานที่บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ตั้งอยู่ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการตามโครงการจัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนโวิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Covid-19 Vaccination Program : CU PV) สามารถให้บริการฉีดวัคซีน 1,000 คน ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ได้แก่ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในเดือนมิถุนายนนี้ รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณะ เช่น พนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งต้องจองคิวล่วงหน้า ผ่านระบบ “เป็ดไทยสู้ภัย QueQ “ ซึ่งได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ ได้มีจิตอาสาได้แก่ แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมถึงหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 

ล่าสุด บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยและน้ำดื่ม โดยมี ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ศูนย์บริการวัคซีนจามจุรีสแควร์ รับมอบพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นให้ทางศูนย์อย่างต่อเนื่อง