อต.ลำพูน คัดกรองเชิงรุก ตรวจหาโควิด-19 เผย เป็นตลาดปลอดโควิด 100%

วันที่ 25 พ.ค. 2564 ณ องค์การตลาด สาขาลำพูน ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว องค์การตลาด สาขาลำพูน 

โดย นางนรมน ใจการณ์ ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ และภาคีเครือข่าย จึงเดินหน้าเร่งป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว เปิดพื้นที่บริเวณตลาดสาขาลำพูนสำหรับตั้งจุดบริการ SWAP รับตรวจหาเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การตลาด ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชนคลอบคลุมพื้นที่ตลาด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดจุดเฉพาะกิจลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางมาลงทะเบียนทุกกลุ่ม ทั้งผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฎิบัติงาน 

 

 
ซึ่งในวันนี้ (28 พ.ค. 2564) องค์การตลาด สาขาลำพูน ได้รับทราบผลการตรวจเชิงรุกผู้ที่เข้ารับการตรวจ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2564 ปรากฏว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อทั้ง 100% และยังคงกำชับ กวดขัน และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด องค์การตลาดพร้อมเคียงข้างสู้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤติในเร็ววัน