ศิลปิน ๒ รัชสมัย จัดแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 8): “สัมผัสแห่งความสุข”

ศิลปิน ๒ รัชสมัย จัดแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 8): “สัมผัสแห่งความสุข” โดยมีบุญเกียรติ และทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ อิสริยาภรณ์ อุวรรณโณ ประธานมูลนิธิเฉลิมขัวญ ชุมสาย ณ อยุธยา, ริญญาภัทร์ รังสิมาภิวัฒน์ และเอิร์ธ สายสว่าง เข้าร่วมงาน ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง “ศิลป์ พีระศรี” เมื่อวันก่อน

นิทรรศการฯจัดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทุกวัน 8.00น – 18.00น ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง “ศิลป์ พีระศรี” ถ.ราชวิถึ