กลุ่มรักษ์กระทุ่มแบน/เยาวชนฯ ยื่นหนังสือร้องปตท.ร่วมหยุุดโรงงานอุตฯปล่อยของเสีย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มรักษ์กระทุ่มแบน และ กลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่มแบน ได้เดินทางไปที่ บริษัท ปตท .จำกัดมหาชน สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดี เพื่อยื่นหนังสือ เรียกร้องให้ปตท. หยุดจำหน่ายสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

สืบเนื่องจากโรงงานหลายแห่งในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ใช้น้ำมันเตาในระบบการผลิต นำน้ำมันเตาที่หมดสภาพ (สลัดจ์ )sludge ทิ้งลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

น้ำมันเตา เป็นน้ำมันที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันของโรงกลั่นจำนวน 7 โรงในประเทศ และ 3 แห่งเป็นของบริษัท ปตท.จำกัดมหาชน

  

 

การเรียกร้องให้ บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน เป็นผู้นำในการใช้หลักธรรมาภิบาล กำหนดนโยบาย ทางธุรกิจ เพื่อให้คู่ค้าของบริษัท ปตท. รับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นการยุติปัญหา การลักลอบทิ้งน้ำมันเตาหมดสภาพลงแหล่งน้ำสาธารณะในการนี้กลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่มแบน ได้เข้าพบและยื่นหนังสือต่อผู้แทน ของกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน เป็นที่เรียบร้อย โดยทางกลุ่มจะติดตามผล การดำเนินงานของ บริษัท ปตท ผ่านทางสื่อสารมวลชน

ซึ่งกลุ่มรักษ์กระทุ่มแบน เป็นกลุ่มนักธุรกิจ และ ประชาชน ที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการพัฒนาอำเภอกระทุ่มแบนในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่มแบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเยาวชนรักษ์กระทุ่มแบน เป็นกลุ่มของเยาวชนที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาโดยรวมของชุมชน โดยรวมตัวกันใช้เวลาว่างทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้การสนับสนุนของ กลุ่มรักษ๋กระทุ่มแบน