กรม สบส. ปลุกกระแส ชวนเยาวชน และประชาชนส่งคลิปวิดีโอ “ชวนครอบครัวทั่วไทย พร้อมใจฉีดวัคซีน”

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เชิญชวนยุว อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมส่งคลิปวิดีโอสุขบัญญัติ มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชวนคนในครอบครัวไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์สร้างกระแสอย่างต่อเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ 28 พฤษภาคม 2564 โดยเน้นให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ที่เป็นแกนนำสุขภาพ และกลุ่มที่มีการยกระดับเป็น ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) รวมถึงเครือข่ายและเด็กเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งมีบทบาทเป็นแกนนำชี้แจง ชักชวน ช่วยเหลือในการเชิญชวนครอบครัว ฉีดวัคซีน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 


โดยกองสุขศึกษา จึงจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสุขบัญญัติแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด ยุว อสม. ชวนครอบครัวทั่วไทย พร้อมใจฉีดวัคซีน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 10 มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้เกิดกระแสรณรงค์ในเรื่องการไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 

โดยมีเรื่องราวบทเพลง ทำนอง และท่าทางประกอบเพลงอย่างสร้างสรรค์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ชักชวน ช่วยเหลือ ทำความเข้าใจเรื่องประโยชน์การฉีดวัคซีนโควิด 19 การลงทะเบียนการไปรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับสมาชิกในครอบครัว และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อส่วนรวม และชุมชนได้
ด้านนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดคลิปวิดีโอสุขบัญญัติแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด ยุว อสม. ชวนครอบครัวทั่วไทย พร้อมใจฉีดวัคซีน มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการส่งผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 รางวัลคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ จำนวน 4 รางวัล ประเภทที่ 2 รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) จำนวน 3 รางวัล รวมเงินสดมูลค่ารวมกว่า 38,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


ทีมที่เข้าร่วมส่งผลงานทุกทีม จะได้รับใบเกียรติบัตร จากผู้จัดการประกวด ขั้นตอนการรับสมัคร ดังนี้ (1) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.hed.go.th หรือเฟซบุ๊กกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2) กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบผลงาน โดยส่งมาทาง E-mail : hwhed.covid19@gmail.com ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เปิดโหวตวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2564 และประกาศผลการประกวดในวันที่ 28 มิถุนายน 2564


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก “กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสื่อสารสุขภาพ กองสุขศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18611 ในวันและเวลาราชการ