“เกาะเสม็ด” ปูพรมฉีดครบ 100 % ในวันเดียว เร่งสร้างความเชื่อมั่นภาคการท่องเที่ยว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิดที่เกาะเสม็ดแบบปูพรม ต้นแบบการฉีดวัคซีนใน รพ.สต. ครั้งแรก วันเดียวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายบนเกาะ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยาน ประชาชน กลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมกว่า 1,800 คน เร่งสร้างความเชื่อมั่นเดินหน้าภาคเศรษกิจท่องเที่ยวให้กลับคืนโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด จ.ระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 6 และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนบนเกาะเสม็ด 

โดย ดร.สาธิตกล่าวว่า เกาะเสม็ดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยอง และของประเทศไทย ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1.5 ล้านคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และประเทศมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี และขณะนี้รัฐบาลได้ให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยเริ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา รวมถึงวัคซีนได้ทยอยเข้ามาและกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้จัดสรรวัคซีนลงพื้นที่เกาะเสม็ดอย่างเร่งด่วน 

โดยให้ รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด เป็นผู้ประสาน และลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่ให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยาน ผู้ประกอบการ ประชาชน รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่อาศัยและทำงานบนเกาะ ได้ประมาณ 1,800 คน ให้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ของคนบนเกาะ เรียกความเชื่อมั่นเพื่อให้สามารถเดินหน้าภาคการท่องเที่ยว และเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบนิวนอมอล ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้โดยเร็วต่อไป

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นการฉีดแบบปูพรมครอบคลุมทั้งคนไทยและกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยใช้พื้นที่ รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นการฉีดที่รพ.สต.ครั้งแรกของประเทศ ทำการฉีดให้เสร็จภายใน 1 วัน โดยได้ระดมสรรพกำลังทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 80 คน และกำลังหนุนจากอสม.ในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมกันให้บริการประชาชนโดยเป็นรอบ รอบละประมาณ 30 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.หมุนเวียนรอบละ 100 คน 

ภายใต้กระบวนการและขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ อาทิ จุดคัดกรอง ซักประวัติ เป็นต้น จุดเด่นคือมีพยาบาลทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนถึงที่โดยไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายและเฝ้าระวังสังเกตอาการต่อเนื่องในจุดที่นั่งอยู่เพื่อความรวดเร็ว ลดความแออัดและเป็นระเบียบ ส่วนการนัดหมายในเข็มที่ 2 ในอีกประมาณ 3 สัปดาห์ที่รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด นอกจากนี้ได้มีการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้เตรียมเรือสปีดโบ๊ท ไว้บริเวณท่าเรือหน้าด่านและ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ สำหรับเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ที่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังการวัคซีนไปยังโรงพยาบาลระยอง ใช้เวลาประมาณ 10 นาที หากมีความจำเป็น

 

 

"การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ต้องจัดการคู่ขนานกับการควบคุมโรคที่จะต้องทำคู่กัน ซึ่งการฉีดวัคซีนบนเกาะเสม็ดจะเป็นต้นแบบการฉีดวัคซีนในพื้นที่พิเศษบนเกาะ ให้กับกลุ่มเป้าหมายครบทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการจัดบริการใน รพ.สต.แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อสร้างความปลอดภัยความมั่นใจให้กับคนที่ทำงานบนเกาะเสม็ดและผู้เดินทาง ในการดึงนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง" ดร.สาธิตกล่าว

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ดร.สาธิตได้ไปเยี่ยมชมจุดให้บริการฉีดวัคซีนของภาคเอกชน และในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่สนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับพนักงานกลุ่มแรงงาน เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ มีนักลงทุนและแรงงานจำนวนมาก จึงต้องมีการนำวัคซีนโควิดเข้าไปฉีดเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคโควิด 19 ที่รุนแรง และการเสียชีวิตเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจประเทศ ในส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนของจังหวัดระยองตั้งแต่วันที่  24 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564 ฉีดไปแล้ว 43,315 คน เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 27,742 คน เข็มที่ 2 จำนวน 15,573 คน ยอดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไปผ่านระบบต่าง ๆ 79,967 คน

ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะถึงที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองครอบครัวและชุมชนก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้สร้างงานให้กลับมาเป็นปกติ