ม.กรุงเทพธนบุรี เตรียม“ปฐมนิเทศออนไลน์” รับนศ.ใหม่ปีการศึกษา 2564 วันที่ 13 มิ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะใช้รูปแบบ “การปฐมนิเทศออนไลน์” โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก คณบดีคณะต่าง ๆ จะมาร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับนักศึกษาในด้านต่าง ๆเช่น ด้านงานวิชาการ งานทะเบียน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจการนักศึกษา หอพักนักศึกษา การกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน และการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาทุกระดับการจัดการปฐมนิเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงจะจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งการจัดปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่สามารถติดตามและรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook Live มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Live BTU Channel ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป