เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตขาดแคลนเลือดทุกกรุ๊ป

ปัจจุบันปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีแนวโน้มน้อยกว่าความต้องการใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วย​ทั่วประเทศ โดยเลือดกรุ๊ป A มีความความต้องการโลหิตอยู่ที่ 12,200 ยูนิต/เดือน โลหิตที่ได้รับ 4,245 ยูนิต ยังต้องการ 7,555 ยูนิต เลือดกรุ๊ป B ความต้องการโลหิต 18,300 ยูนิต/เดือน โลหิตที่ได้รับ 6,537 ยูนิต ยังต้องการ 11,163 ยูนิต เลือดกรุ๊ป O ความต้องการโลหิต 24,400 ยูนิต/เดือน โลหิตที่ได้รับ 7,785 ยูนิต ยังคงต้องการ 15,815 ยูนิต เลือดกรุ๊ปAB ความต้องการโลหิต 6,100 ยูนิต/เดือน โลหิตที่ได้รับ 1,753 ยูนิต ยังคงต้องการ 4,147 ยูนิต (ข้อมูลจากเว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เชิญชวนประชาชนร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อช่วยให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ ลานพญาไท ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ทั้งนี้ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความร่วมมือกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกปีในทุกไตรมาส โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.mbk-center.co.th และ www.facebook.com/mbkcenterth และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30 - 22.00 น.