ทะลุเป้า“จุรินทร์” จัดหนัก 3 งาน“ยี่ปั๊วออนไลน์ บางกอกเจมส์ MOVE” ดึงเงินเข้าประเทศรวมกว่า 2,450 ล้านบาท

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้สัมภาษณ์เรื่องการเร่งรัดส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารสํานักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์

นายจุรินทร์ กล่าวว่า“ผลสัมฤทธิ์จากการเร่งรัดการดำเนินการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ในกิจกรรมไฮบริดและกิจกรรมออนไลน์ต่างๆในช่วงปัจจุบันมีอยู่ 3 งาน ที่ขอแถลงผลให้ทราบ งานที่หนึ่งก็คือเรื่องผลการดำเนินการโครงการยี่ปั๊วออนไลน์คอนเนคซึ่งได้ดำเนินการในช่วง 24-28 พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าโครงการนี้ทำให้ยี่ปั๊วชาวต่างประเทศมาซื้อสินค้าไทยเพื่อขายผ่านแฟลตฟอร์มใหญ่ๆของโลก 

โดยสามารถทำให้มีมูลค่าการลงนามในสัญญาหรือการทำตัวเลขส่งออกถึง 288 ล้านบาทเกินกว่าเป้าเดิมที่กำหนดไว้แค่ 100 ล้านบาท มียี่ปั๊วต่างประเทศเข้ามาซื้อสินค้าไทยถึง 52 รายจากเดิมคาดว่าจะมี 20 รายโดยยี่ปั๊วชาวต่างประเทศที่เข้ามาซื้อสินค้าไทยส่งออกผ่านแพลตฟอร์มก็ประกอบด้วย จีน สหรัฐอเมริกาอินเดียที่เป็นต้น งานที่สองคือ งานบางกอกเจมส์ ออนไลน์ซึ่งเดิมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขายให้ได้ 500 ล้านบาท แต่สามารถทำได้เกินเป้าเป็น 576 ล้านบาท สามารถจับคู่ลงนามในสัญญากันได้ 489 คู่ ผู้ส่งออกของไทยที่ประสบความสำเร็จในการทำสัญญาซื้อขายมี 317 ราย ชาวต่างประเทศ 368 บริษัทที่นำเข้า จาก 76 ประเทศ กิจกรรมที่สามก็คือกิจกรรม MOVE ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเร่งรัดการส่งออกด้านมัลติมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ แอนิเมชั่น หรือว่าดิจิตอลคอนเทนต์ 

โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 5 ปี จะทำยอดส่งออกให้ได้ 1,500 ล้านบาท แต่เฉพาะในงานนี้สามารถลงนามในสัญญาซื้อขายธุรกิจบริการนี้ได้ถึง 1,586 ล้านบาทสามารถจับคู่การลงนามสัญญาได้ 359 คู่ ผู้ผลิตไทย 50 ราย ต่างประเทศ 80 รายจาก 17 ประเทศสำคัญยกตัวอย่างเช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม อาร์เจนตินา บราซิล เป็นต้น