MBK SPIRIT อาสาทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วย เอชไอวี (HIV) วัดพระบาทน้ำพุ 

การให้สามารถสร้างความสุขให้ทั้งผู้รับและผู้ให้ได้เสมอ ยิ่งในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจนี้ MBK SPIRIT อาสาทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุ ในโครงการ ส่งต่อกำลังใจผ่านการบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) วัดพระบาทน้ำพุ อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ ฯลฯ 

โดยสามารถนำสิ่งของจำเป็น มาร่วมบริจาคได้ ตั้งแต่วันนี้ - วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

สิ่งของที่ได้รับบริจาคทุกชิ้น เหล่าจิตอาสา MBK SPIRIT จะรวบรวมนำส่งต่อให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285