อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเพลิงไหม้โรงงาน

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมลงพื้นที่กับนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นำโดย แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อสอบสวนเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ ด้วยการตรวจประเมินคุณภาพอากาศ ตรวจสุขภาพ ตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมี 


ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ของควันพิษอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบรายงานเบื้องต้น พบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และผู้บาดเจ็บ จำนวน 29 ราย นำส่งโรงพยาบาลบางพลี 8 ราย และโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อทำการรักษาต่อไป