คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เชิญฟัง “อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย: ถอดบทเรียนเพื่อก้าวผ่านวิกฤติ”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญรับฟัง“อัปเดตสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย: ถอดบทเรียนเพื่อก้าวผ่านวิกฤติ” วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิเคราะห์อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน COVID-19 ในต่างประเทศ

- แนวทางเกี่ยวกับการรับวัคซีน เพื่อป้องกันสายพันธุ์ใหม่ๆ

- ภาพรวมการรับมือของประเทศไทยในการกระจายวัคซีนและการยับยั้งการติดเชื้อ COVID-19

รับชมผ่านทาง: http://iptv.mahidol.ac.th
Facebook live Fan Page: 
👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

FB MU: https://www.facebook.com/53202464011/posts/10161378093299012/

ติดตามประกาศและสถานการณ์โควิด-19 ที่ https://mahidol.ac.th/th/info-clips/