สธ.ติดตามการควบคุมโรค การเคหะลำลูกกาคอนโดมีเนียม ปทุมธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่การเคหะลำลูกกาคอนโดมีเนียม จ.ปทุมธานี ติดตามการป้องกันควบคุมโรค เบื้องต้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทำความสะอาด และปิดบริเวณการเคหะลำลูกกาคอนโดมีเนียมเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564 ให้เป็นสถานที่ป้องกันควบคุมโรค (Organize Quarantine) จำกัดวงการแพร่ระบาดป้องกันการแพร่เชื้อสู่ชุมชน

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2564) ที่บริเวณการเคหะลำลูกกาคอนโดมีเนียม ตำบลลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ที่พบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ดร.สาธิตกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จ.ปทุมธานี

พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในการเคหะลำลูกกาคอนโดมีเนียม ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวและเป็นแรงงานต่างด้าวกว่าร้อยละ 40 มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไปในชุมชนใกล้เคียง จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว เบื้องต้นได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกจำนวน 100 คน พบผู้ติดเชื้อ 30 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 100 คน และจะเร่งตรวจเชิงรุก ให้ได้ทั้ง 1,000 คนภายในวันศุกร์นี้

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด​ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัด ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรค ปิดบริเวณการเคหะลำลูกกาคอนโดมีเนียมเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564 โดยห้ามบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เร่งทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และจัดตั้งเป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค (Organize Quarantine) แยกตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการรุนแรงมาดูแล เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง“ขณะนี้มีการระบาดค่อนข้างรุนแรง มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์รับภาระงานหนักมาก มีความเหนื่อยล้า ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน ให้เข้มมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อช่วยกันควบคุมสถานการณ์ให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงมาให้ได้ เชื่อว่าความร่วมมือของพวกเราทุกคนจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น” ดร.สาธิตกล่าวทั้งนี้ ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อของจังหวัดปทุมธานี ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการจะเข้าสู่การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หากอาการเปลี่ยนแปลงจะส่งไปโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมี 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, โรงพยาบาลสนามเฉลิมพระเกียรติธัญบุรี, รพ.สนามวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และโรงพยาบาลสนามตลาดไทย หากอาการรุนแรงจะส่งไปยังโรงพยาบาลเครือข่าย อาทิ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลธัญบุรี