พังงายกมาตรการเข้มคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัด 3 สิงหาคมนี้ ขณะที่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในตัวเลขสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 30 ก.ค 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาเพิ่มมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดให้มีความเข้มงวดมากขึ้น หลังจากมีคลัสเตอร์ระบาดใหม่ที่เกิดจากการเดินทางเข้ามาในจังหวัดจนกลายเป็นการกระจายเชื่อมโยงไปยังบุคคล ชุมชน และสถานที่ต่างๆ ทำให้มีผู้ป่วยและผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงที่ต้องนำเข้ากักตัวเฝ้าสังเกตอาการมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาเตรียมออกคำสั่งจังหวัดพังงาให้ทำการตั้งด่านตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดพังงาขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 ลดปริมาณผู้ป่วยผู้สัมผัสในจังหวัดพังงา โดยจะทำการตั้งที่ฝั่งขาเข้าอำเภอทับปุด ฝั่งขาเข้าอำเภอกะปง และฝั่งขาเข้าอำเภอตะกั่วทุ่ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ประจำด่านทุกด่าน  

  

เบื้องต้นบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดพังงาจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการได้รับวัคซีนครบโดส หรือ mRNA 1 โดส หรือ ผู้ที่มีผลการตรวจโควิดที่มีผลเป็นลบ หรือผู้ที่เคยป่วยได้รับการรักษาหาย ภายในระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เท่านั้น เริ่มวันที่ 3 สิงหาคมนี้ ตั้งด่านคัดกรองต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 14 วัน จากนั้นจะประเมินสถานการณ์ในแต่ละห้วงเวลาต่อไป 


ในขณะที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด19 ในวันที่30 ก.ค 64 จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแผร่ระบาดของโรคต่อติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง.) ผู้ติดเชื้อCOVID-19 รายใหม่41 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมด644 ราย
ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา