ปลัดกระทรวงแรงงานนำข้าราชการร่วมถวายเทียนพรรษา

     

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา และ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และฟังธรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐โดยมีผู้บริหารระดับสูงข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน และลานพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร ด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน