กองทัพภาคที่ 1 รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์/น้ำดื่ม จาก “ไทยเบฟ” 

พล.ท. เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมด้วย พล.ท. ธานี ฉุยฉาย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณประวิช สุขุม ผู้แทน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ พร้อมด้วย คุณเชษฐ์ รมยะนันทน์ ร่วมในการส่งมอบดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ณ กองทัพภาคที่ 1 เมื่อวานนี้