สำนักงานยุวกาชาด เปิดรับเยาวชนและอาสายุวกาชาด

สำนักงานยุวกาชาด เปิดรับเยาวชนและอาสายุวกาชาดอายุ 15-30 ปี ที่พร้อมจะเป็นแกนนำใจกล้าดี สรรค์สร้างนวัตกรรมแห่งชุมชน เพิ่มพูนศักยปัญญาเพื่อผู้ด้อยโอกาส
สำหรับผู้สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2m4aXE1WpFQU477AfqWWmdhoE0O3iiDGoU4DH114fO1Vlqg/viewform
ปิดรับสมัคร วันที่ 21 สิงหาคม 2564