“รพ.สนาม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ” รับมอบน้ำดื่ม จาก “ไทยเบฟ”

โรงพยาบาลสนาม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คุณภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบน้ำดื่มตราช้าง จาก คุณทำนาย ราชโคตร ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ที่เข้าพักรักษาอาการ ณ รพ.สนาม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันก่อน