“ไทยเบฟ” ชวนประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 5th ASEAN Youth Speech Contest 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่มีสัญชาติใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน หัวข้อ “Do More Together” ในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 

โดยมีเนื้อหา “Human activities are changing the climate globally in unprecedented ways. What urgent actions can we do more together for the planet?” เพียงส่งวิดีโอสุนทรพจน์ความยาว 3 นาที ภายในวันที่ 17 กันยายนนี้ ที่ https://bit.ly/TSX2021SpeechContest


โดยประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในวันที่ 23 กันยายน 2564 ใน Facebook และ Web ของ Thailand Sustainability Expo และการแข่งขันรอบสุดท้ายในรูปแบบไลฟ์บน facebook และ youtube : Thailand Sustainability Expo ในวันที่ 29 กันยายน 2564 

ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 ใน วันที่ 3 ตุลาคม 2564 สอบถามข้อมูลได้ที่ info@thailandsustainability.com