เฟ้นหาสุดยอดทีมนวัตกร “TSX Sustainable Innovation Competition & Hackathon”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 14-25 ปี เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมนวัตกรที่สามารถใชองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สร้าง Impact ได้อย่างยั่งยืนใน “หัวข้อ Health & Wellness ในยุค COVID-19” 

โดยการแข่งขันเป็นประเภททีม

แต่ละทีมต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 4 คน ผู้สมัครในทีมจะต้องมีความสามารถในด้าน Business/ Design/ Technology ทั้ง 3 ด้าน อย่างน้อยด้านละ 1 คน

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครที่ https://bit.ly/3yHnezk ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3hbr7Xk และสอบถามข้อมูล : info@thailandsustainability.com