“การบินไทย”เพิ่มบริการเลือกอาหารล่วงหน้า Pre-Select Meals ชั้นธุรกิจ ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มบริการเลือกอาหารล่วงหน้า Pre-Select Meals สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขาออกจากกรุงเทพฯ ทุกเส้นทาง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารและอำนวยความสะดวก ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสในการให้บริการ 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป