“จ.สมุทรสาคร” ชวนร่วมงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” แรงบันดาลใจใหม่ หัตถศิลป์เบญจรงค์พาสเทล  

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้มีเกียรติและผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ย้ำเข้มด้านมาตรการป้องกันโควิด 

 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” นี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 -24  ตุลาคม 2564 ณ โฮมสเตย์อุไรเบญจรงค์ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยเมื่อปี พ.ศ.2550 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้รับการคัดเลือกจาก กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นย่านธุรกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดสมุทรสาคร และในปี พ.ศ. 2560 กรมการค้าภายในเปิดตัวหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีเป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบภาคกลางโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่วิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจในทุกด้านอย่างแท้จริง ทั้งด้านการตลาด การพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการและขยายช่องทาง การตลาด จนประสบความสำเร็จในการยกระดับชุมชนจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน ในการนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร

จึงได้มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เบญจรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปี 2564 โดยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อีกทั้งปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยววิถีไทยกำลังได้รับความนิยมจาก ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทางจังหวัดสมุทรสาครเล็งเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวให้เติบโต ผู้ประกอบการค้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภายใต้ความร่วมมือและการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน เทศบาลตำบลดอนไก่ดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น โดยเฉพาะหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี และอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน

 

ด้านนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดงาน “สืบสาน สีสัน สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีปีนี้  ผู้ที่มาท่องเที่ยวภายในงานจะได้พบกับ กิจกรรมแสดง/จำหน่าย เบญจรงค์ ซึ่งลายที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ คือ ด้านการใช้สีเป็นสีละมุน โทนอ่อน (สีพาสเทล) มีลวดลาย ที่เน้นรูปแบบสมัยใหม่ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกวัย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการเขียนลายเบญจรงค์ บนแก้วกาแฟ ลายจักรี อีกด้วย ,กิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/GI/สินค้าเกษตรของ จังหวัดสมุทรสาคร และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน และ ชมดนตรีสด (folk song) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
นายวิชัย แตงเอี่ยม นายก ทต.ดอนไก่ดี กล่าวอีกด้วยว่า สำหรับการจัดงานทุก ๆ ปี ก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม เลือกซื้อสินค้าภายในงานมากขึ้นเป็นลำดับ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมา เที่ยวชมงาน “สืบสาน..สีสัน.. สายเส้น เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2564 ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้จัดงานและผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย ที่ยังคงอนุรักษ์และคงคุณค่าไว้ได้อย่างยั่งยืน
นางอุไร แตงเอี่ยม ประธานกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี กล่าวว่า หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี จากจุดเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ยังคงสานต่องานหัตถศิลป์ จากฝีมือชาวบ้านในกลุ่ม ที่ผ่านมาช่วงโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ปิดเมือง ทางช่างฝีมือก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานเก็บเกี่ยวเอาไว้มากมาย อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบงานให้ได้ร่วมชื่นชมอีกครั้ง

โดยครั้งนี้มีงานที่ออกแบบมาอย่างหลากหลาย ทั้งรูปแบบและราคาสามารถจับต้องได้ และเบญจรงค์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ นำเสนอผ่านลวดลาย สีสัน สายเส้นที่ทรงคุณค่า การเดินทางมาเยี่ยมชมผลงานของทางกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ จึงไม่ใช่เพียงเพื่ออิ่มเอมกับงานหัตถศิลป์ไทยเท่านั้น แต่ยังคงต่อลมหายใจของชุมชน หมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ได้สืบสานงานกันตลอดไป

นางอุไร ผู้ให้กำเนิดหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี กล่าวต่อว่า “ด้วยความละเอียดของงานแต่ละชิ้น ต่างชาติแทบไม่เชื่อว่า จะมาจากการเขียนลายของมนุษย์ ในแต่ละใบแต่ละชิ้นงาน เขียนลายสดๆ ไม่มีการใช้ก๊อปปี้ดังเช่นเบญจรงค์ที่อื่นทำออกมาจำหน่ายที่เน้นปริมาณ แต่ที่นี่เน้นงานแฮนด์เมดอย่างแท้จริง

คนไทยมีหัวใจของศิลปะมีวัฒนธรรมที่ดีมีความอ่อนหวานอยู่แล้ว เรื่องเอากระบวนการทำเบญจรงค์เข้ามาจึงทำให้สะท้อนถึงจิตใจผู้เขียนลาย ผู้เขียนจะตั้งใจให้สวยงามราวกับการพิมพ์ในแต่ละชิ้นที่รังสรรค์ออกมา”

งานอุไรเบญจรงค์ จะมีความละเอียดอย่างมาก รวมถึงการนำน้ำทอง 12 เปอร์เซ็นต์เต็มซึ่งราคาทองแพงมากทำให้บางเจ้ามีการผสมเนื้อทอง นั่นจะทำให้เนื้อสีทองจะดำเมื่อเวลาผ่านไป แต่สำหรับที่นี่ แม้สินค้าจะมีราคาสูงกว่าที่อื่น แต่เน้นเรื่องของสินค้าคุณภาพและทำให้ผู้ที่ชื่นชอบศิลปะเบญจรงค์ได้ประทับใจงานจนชั่วลูกชั่วหลาน”

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชน ซึ่งที่นี่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่อยากเข้ามาเรียนรู้ และทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะลายเส้นและสีสันของเบญจรงค์ตลอดเวลา หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มหมุ่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี (อุไรเบญจรงค์)

หมู่บ้านเบญจรงค์ตั้งอยู่ เลขที่ 32 หมู่ 1 บ้านกลาง ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร : 034-473-408 , 081-861-4626,085 446 2444

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการเขียนลายเบญจรงค์ บนแก้วกาแฟ ลายจักรี อีกด้วย ,กิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/GI/สินค้าเกษตรของ จังหวัดสมุทรสาคร และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน และ ชมดนตรีสด (folk song) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  

*** ติดตามข้อมูล การก่อเกิดของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี  https://www.btripnews.net/?p=145