พังงา เปิดการแข่งขันเซิร์ฟสเก็ต “1st Laybay Suftskate Competition”

เมื่อวันที่21 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามเลเบย์ เขาหลัก เซิร์ฟแคปิตอล โรงแรมลา เวล่า เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันเซิร์ฟสเก็ต “1 st Laybay Suftskate Competition” โดยมีส่วนราชการ นายอำเภอตะกั่วป่า ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เป็นการนำกีฬาเซิร์ฟสเก็ตที่กำลังเป็นกระแสมาแรงอยู่ในขณะนี้เข้ามาแข่งขันในจังหวัดพังงา ด้วยสนามที่ออกแบบรองรับการแข่งขันโดยเฉพาะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 200 คน การแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2564 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 Division 


โดยผู้แข่งขันต้องแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการเล่น ซึ่งคณะกรรมการจะตัดสินให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานการณ์โควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ และ อสม. ทำการตรวจ ATK และ สแกนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าสนามแข่งขัน ทางด้านมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวหรือนักกีฬา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ได้ประสานงานกับตำรวจภูธรในพื้นที่ พร้อมเข้าดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาให้การสนับสนุน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนมาโดยตลอด พร้อมใช้ระบบด้านสาธารณสุขนำทุกภาคส่วน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด19 ทั่วทุกหนแห่งทำให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจ การทำมาค้าขายของประชาชนหยุดลง มีผู้ได้รับผลกระทบทั่วทั้งจังหวัด

 

ทางจังหวัดจึงได้เร่งนำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลฉีดให้กับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและให้การประกอบอาชีพต่างๆ กลับมาให้ได้เร็วที่สุด ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือน โดยกีฬาจะเป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักกีฬาจากทั่วประเทศหรือจากต่างชาติเข้ามาที่จังหวัดพังงา 

 

ขอบคุณภาพข่าว ส.ปชส.จ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา