พิธีปิดโครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่

นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะเยาวชนไทยจากประเทศนอร์เวย์ จำนวน 21 คน และครูอาสาจำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน และรับฟังการนำเสนอสรุปการเรียนรู้ การแสดงจากคณะเยาวชน ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทมฯ