จังหวัดนนทบุรี จัดงาน New OTOP NONTHABURI “วิถีนนทบุรี….สู่วิถีสากล” กระตุ้นเศรษฐกิจรับเปิดเมืองเที่ยว

วันนี้ (2 พ.ย.64) เวลา 15.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน NEW OTOP NONTHABURI "วิถีนนทบุรี...สู่วิถีสากล" โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ผู้แทนภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ลานโปรโมชั่น A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานครั้งแรกของจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีพื้นที่และช่องทางในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า หลังการผ่อนคลายมาตรการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

 

 

 

โดยกิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ที่สะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ เสน่ห์ความเป็นไทยไว้ 

รวมไปถึงนิทรรศการ "โคก หนอง นา โมเดล" ซึ่งได้จำลองบรรยากาศพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และที่สำคัญ ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์ทั้งของกิน ของใช้ ของประดับตกแต่ง และเครื่องแต่งกาย จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และร้านค้าชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดนนทบุรี ให้พี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานได้เลือกชิม ชม ช้อป กันอย่างจุใจ มากกว่า 26 ร้านค้า

แฟนพันธุ์แท้ OTOP ห้ามพลาด !! มาร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกินถูกปาก ของฝากถูกใจ ได้ในงาน New OTOP NONTHABURI "วิถีนนทบุรี...สู่วิถีสากล" วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จ.นนทบุรี

งานดีดีแบบนี้ห้ามพลาด!! 
#NEW_OTOP_NONTHABURI
#วิถีนนทบุรีสู่วิถีสากล

Change For Good

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน